VYSOKÉ ŠKOLY HLASUJÍ PRO EVROPU

Proč je EU pro vysoké školy důležitá?

Studium

EU zabezpečuje právo občanů členských států studovat v jakékoli jiné členské zemi EU za stejných podmínek jako občané této členské země a usnadňuje a podporuje tuto mobilitu prostřednictvím programu ERASMUS.

Výzkum

EU umožňuje přeshraniční akademickou spolupráci a výzkum rozličných společenských témat, jako je zdraví, klima a energie, a investuje do podpůrných rámcových programů zaměřených na výzkum a inovace.

Akademická svoboda a základní práva

EU hájí a zastává akademickou svobodu, která je neoddělitelně spjata s demokracií, vládou práva a lidskými právy, a zaručuje tyto zásady v Listině základních práv EU.

Pokud se vzdáme vedení Evropy ve prospěch jejích vyhlášených odpůrců a populistických hnutí, ohrozíme nejen naše vysoké školy, ale také evropský mír, prosperitu a naše osobní blaho.

Proto potřebujeme silný Evropský parlament. Dejte mu svůj hlas a volte! Evropské volby v České republice 24. a 25. května 2019.

 

120x600_skyscraper_U4E_Banner_00_KH.jpg